logo
  • 2. Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, 4-7 Mart 2020, Swissotel Büyük Efes–İzmir

Bildiri Teslim Bilgileri

• Bildirileriniz için son gönderim tarihi 5 Şubat 2020 Çarşamba, saat 23:59’dur.

• Bildiri gönderimi son bildiri gönderim tarihini geçmemelidir. Son bildiri tarihinden sonra gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

• Bildiriler sadece online gönderim modülü ile gönderilebilecektir. E-posta, faks vb. usullerle iletilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.

• Bildiri gönderilmeden önce bildiri sahibi ile bildiride yer alan yazarlar bildirinin son hali için emin olmalıdır, ardından bildiri sistemine yüklenmelidir.

• Sunum yapacak kişinin katılımcı olarak kayıt yaptırması gerekmektedir.

• Tüm bildiriler kongre esnasında dağıtılacak kongre kitapçığında, kongreden sonra ise web sitesinde yayınlanacaktır.

• Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler kongre bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.

• Sözlü bildiriler İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi (Ulakbim, ESCI) kongre özel sayısında yayınlanacaktır.

• Bildiri başvuruları sözel veya poster sunumu olarak iki grup altında yapılacaktır.

• Bildiri özetleri Bilimsel Komite tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları başvuru sahiplerine iletilecektir. Bildirinin sunuş biçimi (sözel, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir. Bildiri sahipleri bu konuda bilgilendirilecektir.

• Posterlere bildiri sisteminden ulaşılabilecek poster modülünde e-poster olarak sunulacaktır.


Sunum Hazırlama

• Bildirilerin Türkçe olarak hazırlanması gerekmektedir.

• Sunumu gerçekleştirecek kişinin iletişim bilgilerini eksiksiz yazmanız gerekmektedir.

     - E-posta adresi

     - Adres bilgileri

     - Gün içerisinde ve akşam ulaşılabilecek telefon numaraları

• Yazar ve diğer yazarların bilgileri detaylı olarak yer almalıdır.

     - Tam olarak isim ve soyadı bilgileri

     - Yazar ismi büyük harf ve küçük harf içermelidir. (J. Kaya)

     - Kurum bilginiz; bölüm, enstitü / hastane, şehir, şeklinde olmalıdır.

• Özet başlığınız 30 kelimeyle sınırlı olmalı ve sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır.

• Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir. Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.

• Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

• Özet; klinik çalışmalar için amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç; olgu sunumları için giriş, olgu, tartışma ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

• Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir (300 kelimeyi geçen sunumlar sistem tarafından kabul edilmeyecektir).

• Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri Arial -11 Punto olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup, farklı yazı karakteri kullanılmaması gerekmektedir.

• Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.


NOT: Yazınızın düzenlenmesinde, edit edilmesinde ve kelime hesaplamasında Office programları kullanmanızı öneririz. (Örnek: Word kelime işlemcisi vb.)